Dział Świadczeń Rodzinnych

 Tarnowskie Góry, ul Piastowska 8

tel. 32 285 47 66 wew. 2, 3

 

 

 godziny przyjmowania wniosków na okres zasiłkowy 2013/2014:

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00 – 14.30

pokój nr 4

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
Dz-U-2003-Nr-228-poz-2255.pdf
Dokument Adobe Acrobat [62.1 KB]
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.z 2013r. poz. 3)
Dz-U-z-2013-r-poz-3.pdf
Dokument Adobe Acrobat [12.7 KB]
Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959)
Dz-U-z-2012-r-poz-959.pdf
Dokument Adobe Acrobat [3.7 KB]
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia
potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)
Dodatek-z-tytułu-urodzenia-dziecka.pdf
Dokument Adobe Acrobat [3.2 KB]
Pobierz