MOPS Tarnowskie Góry

Zmiana przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych

27 czerwca 2021

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r, poz. 2133 z późn. zm.).

 

 

Zmiany dotyczą :

  1. Wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach
  • aktualne wzory zostały określone przez Radę Miejską w drodze uchwały
  1. Wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, w oparciu o które ustala się wysokość dodatku mieszkaniowego
  •  obecnie należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość wydatków poniesionych w miesiącu  poprzedzającym dzień złożenia wniosku
  1. Kryterium dochodowego
  • kryterium dochodowe ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej : 

40% gospodarstwo 1-osobowe,

30% gospodarstwo wieloosobowe. 

  1. Definicji dochodu gospodarstwa domowego
  • dochód ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w  ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

 

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Dodatków Mieszkaniowych

tel. 32 384 72 56

Adres:

ul. Piastowska 8

42-600 Tarnowskie Góry

 

Uchwała nr XXXIV/387/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

 

Altualną wersję Ustawy o dodatkach mieszkaniowych znajdziemy na Stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=dodatki%20mieszkaniowe.