Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Informacja o naborze uczestników do Programu osłonowego – „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2023-2024”

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Informacja o naborze uczestników do Programu osłonowego – „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2023-2024”

dotyczy transportu osób niepełnosprawnych w okresie 01.03.2023 – 31.12.2023 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu osłonowego pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2023-2024”

 

Głównym celem Programu osłonowego jest ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej poprzez zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym.

Adresatami Programu osłonowego są osoby niepełnosprawne, które z uwagi na swój wiek, chorobę, ograniczoną mobilność  mają utrudniony dostęp do udziału w zajęciach prowadzonych przez ośrodki wsparcia oraz WTZ-ty.

Pomoc świadczona w ramach Programu osłonowego jest bezpłatna.

 

Wnioski można złożyć:

 • osobiście w placówce MOPS przy ul. Sienkiewicza 8 lub w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 (wejście od strony kasy) w godzinach od 8.00 do 15.00 (urna);
 • poprzez operatora pocztowego na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Janasa 9 
  42 – 612 Tarnowskie Góry

Wniosek można pobrać osobiście w placówce MOPS przy ul. Sienkiewicza 8, lub patrz [pliki do pobrania].

 

Do wniosku należy załączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osoby do 16 roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie, decyzję lub inny dokument potwierdzający korzystanie przez Wnioskodawcę z usług świadczonych w ŚDS / WTZ / inny ośrodek wsparcia;
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu (w przypadku, gdy wniosek składa opiekun prawny).

 

Wnioski należy złożyć w terminie do 28 luty 2023 r.

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu osłonowego.

Podczas rekrutacji do Programu osłonowego brana będzie pod uwagę sytuacja osobista oraz rodzaj i stopień  niepełnosprawności.