Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Przejdź do - Ćwiczenia%20na%20fantomie

Centrum Aktywności Seniorów odwiedzili członkowie Stowarzyszenia Ratowniczego NEMO im. Marka Zielińskiego. 

Czytaj więcej o: Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Policjant w Klubie Seniora

Przejdź do - Uczestnicy%20Klubu%20Seniora%20podczas%20spotkania%20z%20Policjantem

Klub Seniora odwiedził aspirant sztabowy Jarosław Kędzia. Motywem przewodnim spotkania było jak nie paść ofiarą przestępstw oraz bezpieczeństwo w życiu codziennym.

Czytaj więcej o: Policjant w Klubie Seniora

Klub Seniora

Przejdź do - Uczestnicy%20Klubu%20Seniora

Dnia 8 września 2021r. Klub Seniora odwiedziła animatorka Pani Anna Miczka- Klosa z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. Pani Anna rozmawiała z Seniorami o motywacji w życiu.

Czytaj więcej o: Klub Seniora

Inauguracja działalności Centrum Aktywności Seniorów

Przejdź do - Uroczyste%20przecięcie%20wstęgi%20w%20CAS

Uroczystość odbyła się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie placówki w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 11.

Czytaj więcej o: Inauguracja działalności Centrum Aktywności Seniorów

Kampania pt. Rights for all seasons / Prawa przez cały rok / PRACA SEZONOWA Z EURES

Przejdź do - Grafika%20Eures%20PRACA%20SEZONOWA%20Z%20EURES
"Praca może być sezonowa – prawo pracy – nie"

Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych  i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych,
którzy zatrudniani są w krajach UE oraz podniesienie świadomości pracowników i ich pracodawców w zakresie praw i obowiązków oraz dostępnych
usług doradczych.
Czytaj więcej o: Kampania pt. Rights for all seasons / Prawa przez cały rok / PRACA SEZONOWA Z EURES

Fundusz Solidarnościowy Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021

Przejdź do - Plakat%20-%20Program%20finansowany%20ze%20środków%20Funduszu%20Solidarnościowego%20w%20ramach%20resortowego%20programu%20Ministerstwa%20Rodziny%20i%20Polityki%20Społecznej%20Wartość%20dofinansowania%20programu:%20571%20455,00%20zł%20Całkowita%20wartość:%20571%20455,00%20zł

Flaga Polski i Godło Polski

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania programu:

  • 571 455,00 zł

Całkowita wartość:

  • 571 455,00 zł
Czytaj więcej o: Fundusz Solidarnościowy Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021

"DOBRY START" - spotkanie w MOPS z ekspertem ZUS

Przejdź do - Logo%20Dobry%20start

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie z ekspertem ZUS. 

Logo ZUS

 

 

Czytaj więcej o: "DOBRY START" - spotkanie w MOPS z ekspertem ZUS

KOMUNIKAT w sprawie świadczenia "DOBRY START"

Przejdź do - Infografika%20Dobry%20Start

Informujemy, że od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku wnioski o świadczenie "DOBRY START" można składać wyłącznie elektronicznie poprzez:

Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS.

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT w sprawie świadczenia "DOBRY START"

KOMUNIKAT W SPRAWIE "500 plus"

Przejdź do - Komunikat

Ostatnie dni na terminowe złożenie wniosku o 500 plus!

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT W SPRAWIE "500 plus"

KOMUNIKAT!

Przejdź do - Grafika%20KOMUNIKAT

INFORMACJA

Przejdź do - Grafika%20informacja

  


Uprasza się aby zmiany rachunków bankowych zgłaszać

w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

 

 

Czytaj więcej o: INFORMACJA

"Ruszyła rekrutacja do Projektu Centrum Aktywności Seniorów - CAS"

„Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - zachęcamy do udziału

LOGO EFS

 

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Tarnowskich Gór, którzy ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

 

Czytaj więcej o: „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - zachęcamy do udziału

WSPARCIE AA

Przejdź do - LOGO%20AA%20Region%20Katowice

„Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. 

Czytaj więcej o: WSPARCIE AA

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 30.06.2023 r.

Czytaj więcej o: Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

"Razem Aktywniej"

Przejdź do - LOGO%20Projektu%20Razem%20Aktywniej

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w okresie od 01.12.2020 r. do 28.02.2021r. realizowali projekt socjalny pod nazwą „RAZEM AKTYWNIEJ” skierowany do mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach. Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach.

Czytaj więcej o: "Razem Aktywniej"

Ankieta badawcza

Przejdź do - logo%20PCPR%20Tarnowskie%20Góry

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w związku ze sporządzaniem diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie za rok 2020 informuje o realizowanym badaniu dotyczącym zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

Dostęp do ANKIETY POD LINKIEM:  https://forms.gle/MgHgGxje2AgzeRsU7

Ankieta będzie aktywna do 05.03. 2021 do godz. 14.30.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 32 381 81 08

Czytaj więcej o: Ankieta badawcza

„Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - szczegółowe informacje

Przejdź do - Ulotka%20strona%201%20opisany%20cel%20główny%20projektu

LOGO EFS

W styczniu br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pn.  „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i niesamodzielnych. W ramach działań projektowych zaplanowano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Usługi  świadczone będą w dwóch pakietach. 

Czytaj więcej o: „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - szczegółowe informacje

SPIS POWSZECHNY 2021 – nabór kandydatów na rachmistrzów

Przejdź do - Plakat%20-%20Nabór%20na%20rachmistrza

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Gminny Komisarz Spisowy w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Czytaj więcej o: SPIS POWSZECHNY 2021 – nabór kandydatów na rachmistrzów

„Centrum Aktywności Seniorów - CAS”

Przejdź do - Plakat%20CAS

LOGOTYP

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

 Logotyp

Czytaj więcej o: „Centrum Aktywności Seniorów - CAS”