Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Fundusz Sprawiedliwości

 

Kontakt:

Ośrodek Wsparcia Osób Pokrzywdzonych Przestępstwami

ul. Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice

osrodek.instytutpracy@gmail.com

https://www.osrodekpomocygliwice.com/

infolinia: 579 519 688

 

 

Zasady udzielania wsparcia

Zadanie jest skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób im najbliższych. 

Kodeks postępowania karnego (dalej: k.p.k.)

Kodeksie karnym (dalej: k.k.):

1. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.),

2. Świadkiem jest osoba powołana przez organ wymiaru sprawiedliwości do złożenia zeznań z obowiązkiem stawiennictwa (art. 177 § 1 k.p.k.),

3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej

małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 k.k.).

 

USŁUGI OŚRODKA

 

Pomoc prawna i mediacje

Udzielanie nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym, a także wsparcia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja) osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym.

 

Wsparcie psychologiczne 

Udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego, psychologicznego i psychiatrycznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom  im najbliższym.

 

Wsparcie osób pierwszego kontaktu

Wspieranie osób przez uprawnione osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku w Gliwicach i lokalnych punktach w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku oraz w Tarnowskich Górach. 

 

Pomoc finansowa

wsparcie finansowe w tym:  pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, pokrywaniu kosztów żywności, finansowaniu przejazdów środkami komunikacji publicznej,  pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji.

 

PUNKTY TERENOWE OŚRODKA:

 

Tarnowskie Góry

ul. Krakowska 8

Wtorek

14.00 - 18.00

Czwartek

8.00 - 14.00

 

Gliwice

ul. Siemińskiego 22

Poniedziałek - Czwartek  

10.00 - 18.00 

Piątek

12.00 - 20.00

Sobota 

10.00 - 15.00

 

Toszek

ul. Gliwicka 13

Poniedziałek

8.00 - 16.00 

Środa

8.00 - 10.00

 

Piekary Śląskie

ul. Wyszyńskiego 6

Wtorek

8.00 - 13.00

Środa

11.00 - 16.00

 
 

Zabrze

ul. Wolności 191

Wtorek

17.00 - 20.00

Środa

13.30 - 16.30

Czwartek

12.30 - 16.30

 

Ruda Śląska

ul. Niedurnego 57

Wtorek

12.30 - 16.30

Środa

17.00 - 20.00

Czwartek

17.00 - 20.00