Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Asystent Rodziny

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Asystent Rodziny

Menu dla: Asystent Rodziny

W obecnej sytuacji (pandemii koronawirusa) praca asystenta rodziny odbywa się zgodnie z zaleceniami Sanepidu, z zachowaniem odpowiednich zasad higieny i bezpieczeństwa. Asystenci odwiedzają jedną rodzinę dziennie, nie dłużej niż przez jedną godzinę. Pozostałe kontakty odbywają się w sposób zdalny.

 

ASYSTENT RODZINY

Głównym celem asystenta jest wspieranie rodziny i jej członków.

Do podstawowych zadań asystenta rodziny należy:

 • wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
 • rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, w tym pomoc w wychowywaniu dzieci i integracji rodziny;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zdrowych relacji;
 • przeciwdziałanie marginalizacji rodziny i dezintegracji;
 • podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.

Do asystenta rodziny nie należy funkcja kontrolna. Asystent nie jest kuratorem społecznym.

 

IDEA ASYSTENTURY RODZINY

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową.

Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie relacji z rodziną, długofalowość pracy, dostosowanie stylu komunikacji i metod działania do faz procesu zmiany. Jeśli warunki organizacyjne pozwalają tylko na pracę kilkumiesięczną warto skupić się na najpilniejszych zdaniem rodziny sprawach, przywracających im socjalne bezpieczeństwo (dostęp do świadczeń lub uzyskanie zatrudnienia, leczenie dzieci, uregulowanie zaległych spraw urzędowych, związanych z sytuacją mieszkaniową i rodzinną itd.).

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Może być i tak, że czasem zachowania destrukcyjne rodziców zagrażają zdrowiu i życiu dzieci. Rodzic pracuje wtedy nad zmianą, gdy dziecko jest w pieczy zastępczej krótkoterminowej. Nie każda rodzina będzie też chciała i potrafiła skorzystać z tej formy wsparcia. Niemniej jednak asystentura winna być rozumiana jako forma wsparcia a nie przymusu. 

 

 

Artykuły

 • Rodziny wspierające

  W naszym najbliższym otoczeniu, wśród sąsiadów, czy znajomych często znajdują się ludzie, którzy bezinteresownie pomagają rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze. Takie działania najczęściej podejmowane są dla dobra dzieci, które w szczególny sposób potrzebują ochrony, pomocy i zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa ze strony osób dorosłych, czy środowiska rodzinnego.

  W celu wspierania rodziny, która w niewystarczający sposób radzi sobie z wychowywaniem dzieci lub prawidłową opieką nad nimi powoływane są rodziny wspierające.

  Czytaj Więcej o: Rodziny wspierające