Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

 

 

Komunikat

Informujmy, iż w związku z pandemią koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zawiesza z dniem 1 kwietnia realizację usługi asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

 

Artykuły

 • Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla osób chętnych – mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry do wzięcia udziału w Programie:

  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”

  Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
  Osób Niepełnosprawnych

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

  Kluczowym celem Programu jest zwiększenie dostępności usług asystenta jako formy wsparcia pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

  Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
  • wykonywaniu codziennych czynności.

  Działania podejmowane w ramach Programu przyczynią się do:

  • poprawy funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczania skutków niepełnosprawności,
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

   

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o  wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu i dostarczenie jej do 31 stycznia 2020 r. 
  do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tarnowskich Górach, ul. Janasa 9,
  42-612 Tarnowskie Góry.

   

  Karta zgłoszenia do pobrania: POBIERZ DOCX, POBIERZ PDF,  więcej informacji TUTAJ.

  Karty zgłoszenia  w formie papierowej są dostępne w sekretariacie MOPS.

  Prosimy o kontakt telefoniczny (32 384 48 59 lub 32 476 85 21) w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.


  O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Przewidywana liczba uczestników Programu: 20 osób.

  W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

   

  UWAGA!

  Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

   

  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej powinien posiadać:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,

   lub

  • minimum średnie wyksztalcenie z co najmniej rocznym  udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

   

  Ważne:

  Prosimy o wypełnienie ankiety POBIERZ DOCX, POBIERZ PDF.

   

  ANKIETA

  Chciałbym/chciałabym aby usługi asystenta osobistego realizowała

  wybrana przeze mnie osoba

     Chciałbym/chciałabym aby usługi asystenta osobistego realizowała

  osoba wskazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

   

   

  Czytaj Więcej o: Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020