Nieodpłatne poradnictwo - powiat tarnogórski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnictwo prawne dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego -  Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5 tel. (32) 381 37 76.

https://powiat.tarnogorski.pl/2019/01/15/skorzystaj-z-darmowej-porady-prawnika-2/

 

Informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16 można skorzystać z PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO, które skierowane jest do osób i rodzin, które potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

W tym zakresie oferowane jest poradnictwo:

  • Poradnictwo rodzinne, poradnictwo pedagogiczne, poradnictwo pieczy zastępczej, poradnictwo psychologiczne - dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego,
  • Poradnictwo socjalne – dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego,
  • Poradnictwo prawne – dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i usamodzielniających się wychowanków.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 381 81 08 oraz (32) 381 87 58