Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Informacja UWAGA! 

Od 01.01.2020r. następuje ZMIANA NUMERÓW KONT z których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wypłaca świadczenia niepodlegające egzekucji.

Osoby, które do 31.12.2019r. pobrały ZAŚWIADCZENIA  o numerach kont, z których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wypłaca świadczenia niepodlegające egzekucji proszone są o PILNY KONTAKT w celu wydania nowych zaświadczeń z aktualnym numerem.

 

KONTA  RODZINNE  NIEPODLEGAJĄCE  EGZEKUCJI

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876 z późniejszymi zmianami) od 20 sierpnia 2016 roku beneficjenci tutejszego Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji (w tym opłat za używanie karty w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj.:

- świadczenia rodzinne

- świadczenia wychowawcze

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenia z pomocy społecznej

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania jednocześnie z różnych form pomocy, w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ:

codziennie w godzinach od 800  do 1500 w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 w Sekcji Świadczenia Wychowawczego.
W wyjątkowych sytuacjach wydanie zaświadczenia może nastąpić w umówionym terminie w Dziale Pomocy Środowiskowej lub w Punktach Terenowych Pomocy Środowiskowej, po wcześniejszym złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia.

Adresy:

Dział Pomocy Środowiskowej:

- ul. Sienkiewicza 8

Punkty Terenowe Pomocy Środowiskowej:

- ul. Bytomska 15

- ul. Wyszyńskiego 135

- ul. Grzybowa 211

- ul. Broniewskiego 26

- ul. Strzybnicka 3