Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Kontakt

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9

NIP: 645 20 04 442 

REGON:  003453972

org@mopstg.pl

tel.: 32 476 85 00

fax: 32 476 85 05

email: org@mopstg.pl

epuap: /mopstg/skrytka

 

Dane tylko do Faktur VAT:

Gmina Tarnowskie Góry

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9

NIP:  645-25-38-184

 

Informacja INFORMACJA 

Od 01.01.2020r. Santander Bank Polska S.A.  prowadzi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach następujące rachunki bankowe w PLN: 

  • PL 33 1090 1825 0000 0001 4380 2482

rachunek podstawowy WYDATKI

  • PL 06 1090 1825 0000 0001 4380 2483

rachunek o charakterze pomocniczym ZALICZKA ALIMENTACYJNA

  • PL 37 1090 1825 0000 0001 4380 2507

rachunek o charakterze pomocniczym DOCHODY

  

KASA czynna w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 14:00.

Wypłaty w KASIE następują po okazaniu decyzji administracyjnej. 

 

 

Dyrektor MOPS

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 00
 

Zastępca Dyrektora

ul. Sienkiewicza 8

 

Główny Księgowy

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 00

 

Dział Finansowo-Księgowy

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 00

 

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. Sienkiewicza 8

32 450 82 00, 32 450 82 02

 

Punkty Terenowe Pomocy Środowiskowej na ul. Sienkiewicza 8: 

rejon Strzybnica i Fazos        tel. 32 450 82 04

rejon Lasowice             tel. 32 450 82 09

 

Zespół ds. Pracy Socjalnej

ul. Sienkiewicza 8

 tel. 32 450 82 08, 32 450 82 11 

 

Zespół Asystentów Rodziny

ul. Sienkiewicza 8

tel. 32 450 82 13

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 31, 32 476 85 42

Obsługa klienta:

tel. 32 476 85 41

 

Dodatek osłonowy, dotatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 00

 

Samodzielna Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 35

  

Dział Dodatków Mieszkaniowych

ul. Wyszyńskiego 135

tel. 32 384 72 56

 

Zespół ds. Organizacji i Kadr

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 03

 

Informatyk

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 11

 

Zespół ds. Obsługi Administracyjnej

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 04

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 06

 

Zespół ds. Usług Opiekuńczych

ul. Sienkiewicza 8

tel. 32 450 82 06

 

Zespół ds. Projektów i Programów

ul. Sienkiewicza 8

tel. 32 450 82 19

 

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Bytomska 15

tel. 32 285 34 77

 

Centrum Aktywności Seniorów

ul. Janasa 11

tel. 32 476 82 30

 

Schronisko dla Bezdomnych

ul. Sienkiewicza 48

tel. 32 285 26 81

 

Ogrzewalnia dla Bezdomnych 

ul. Sienkiewicza 48

tel. 32 285 26 81

 

Zespół Mieszkań Chronionych

Punkt Terenowy Pomocy Społecznej

ul. Grzybowa 211

tel. 32 285 27 25

 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

ul. Sienkiewicza 8

tel. 32 450 82 17, 32 450 82 18

tel. 733 133 826, 733 133 473

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE I TERAPEUTYCZNE

Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Sienkiewicza 8

tel. 32 450 82 14

 

Dział Realizacji Świadczeń
(z pomocy społecznej)

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 13

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Zuzanna Gorzkowska

ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

email: iod@mopstg.pl,

tel. 32 476 85 00

 

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

tel. 32 476 85 00

 

Administratorem Danych Osobowych dotyczących Karty Dużej Rodziny jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,

tel. 32 393 36 00