Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Strona główna

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Strona główna

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tarnowskich Górach

logo MOPS

 

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną pomocy społecznej i stanowi instytucję lokalnej polityki społecznej. Jej funkcjonowanie ma na celu urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie równych szans i przywrócenie samodzielności, a jeśli nie jest to możliwe, celem staje się zabezpieczenie opieki i godnej egzystencji mieszkańców miasta, zagrożonych ryzykiem socjalnym wystąpienia trudnych sytuacji życiowych, wywołanych niekorzystnymi procesami.

Zadania pomocy społecznej są najbardziej rozbudowane na poziomie gminy, ponieważ usytuowana jest ona najbliżej beneficjentów, do których pomoc społeczna jest kierowana. Gmina, jako niewielka społeczność (w stosunku do powiatu lub województwa) ma największe szanse na właściwe zidentyfikowanie niezbędnych potrzeb, a tym samym na udzielenie pomocy w sposób najbardziej skuteczny i efektywny.

Działalność ośrodka skupia swoje wysiłki w kierunku realizacji szeroko rozumianego systemu pomocy socjalnej, obejmującego swoim zakresem zadania m.in.: 

  • pomocy społecznej, 
  • świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 
  • dodatków mieszkaniowych, 
  • funduszu alimentacyjnego.

Głównym celem działań w obszarze pomocy społecznej jest przeciwdziałanie wyuczonej bierności oraz włączanie rodzin dysfunkcyjnych w główny nurt życia społeczności lokalnej. Do aktywizacji beneficjentów wykorzystuje się wszystkie dostępne instrumenty pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz różnorodnych świadczeń pieniężnych oraz w naturze.

Pracę socjalną prowadzi się na różnych poziomach aktywności, zarówno indywidualnej, jak i grupowej aż po aktywizację środowiska lokalnego. Adekwatność przyznawanych świadczeń pieniężnych do wysiłków beneficjentów w kierunku uzyskania samodzielności stała się nadrzędnym zadaniem, stanowiąc miarę skuteczności walki ośrodka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym beneficjentów pomocy społecznej.

Realizacja zadań w pozostałych obszarach systemu pomocy socjalnej obejmuje wypłatę obligatoryjnych świadczeń pieniężnych na rzecz rodzin. Działania te przyczyniają się w sposób istotny do wzmacniania funkcji ekonomicznej rodziny, ograniczając krąg beneficjentów cierpiących na ubóstwo i deprywację potrzeb materialnych.

Organizacja działalności ośrodka, rozumiana zarówno, jako podstawy prawne instytucji, jej struktura organizacyjna, jak i ukierunkowanie na realizację określonych działań w obszarach niedostatku i marginalizacji społecznej, jest uzależniona od wielu czynników. Najważniejsze z nich to unormowania prawne z zakresu kompetencji i podziału zadań, regulacje w obszarze polityki społecznej oraz zmienne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, którym podlegają mieszkańcy miasta Tarnowskie Góry.

Artykuły