Świadczenia Rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 32

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:   8.00. - 15.00.

 

WNIOSKI

przyjmowane są od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00-15:00.

DECYZJE

wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. w pokoju nr 8.

  

Informacja   INFORMACJA !!!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a (tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65 - uruchomione będą od 2 stycznia 2018 r.)

Adres do korespondencji:

                                   Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

                                   Wydział Polityki Społecznej

                                   ul. Powstańców 41a

                                   40 – 024 Katowice

 

Informacja   INFORMACJA !!!

Przypominamy o konieczności informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do przyznanych świadczeń wychowawczych i rodzinnych. 

W sytuacji zmiany zatrudnienia i nie poinformowania o tym MOPS istnieje ryzyko pobierania nienależnych świadczeń co wiąże się z koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.

Decyzje w sprawie świadczeń zawierają w pouczeniu tekst:

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych (w szczególności: zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie dochodu przez członka rodziny, zawarcie związku małżeńskiego, umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, uzyskanie uprawnień do zagranicznych świadczeń, itp.) osoba otrzymująca świadczenia wychowawcze i rodzinne jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia.

 

Informacja  10.08.2017r.  INFORMACJA !!!

W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż na okres świadczeniowy 2016/2017 (trwający od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.) nie ma konieczności składania ponownie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”.

Informujemy ponadto, że wnioski na świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500+” oraz na świadczenia rodzinne na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018 można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Janasa 9 w poniedziałki w godz. 800 do 1630 oraz od wtorku do piątku w godz. 800 do 1500.

Aby zagwarantować sobie ciągłość przyznania świadczeń, wnioski w ramach Programu należy złożyć do 31.10.2017r., natomiast na świadczenia rodzinne do 30.11.2017r.

 

Informacja  OGŁOSZENIE !!!

UWAGA ! ! !

Zmieniają się wzory wniosków i załączników na nowy okres zasiłkowy: 01.11.2017r. - 31.10.2017r. 

Dokumenty na nowy okres zasiłkowy można składać od 01.08.2017r.

 

 Informacja  14.07.2017r.  OGŁOSZENIE !!!

UWAGA ! ! !

OD 17 LIPCA 2017R. NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW I ODBIERANIA DECYZJI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 5 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (L - Ż)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 7

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 7 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (A - K)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 5

 

 

Podstawa prawna: