Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór wniosków - Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gmina Tarnowskie Góry po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022.

Rrekrutacja uczestników projektu „POKONAĆ BARIERY”

BIURO SULTUM SYLWIA BRZECHWA w partnerstwie ALTER EGO DORADZTWO I SZKOLENIA MARTA WOŹNIAK prowadzi rekrutację uczestników projektu „POKONAĆ BARIERY” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Rrekrutacja uczestników projektu „POKONAĆ BARIERY”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” prowadzi nabór uczestników projektu: „Aktywizacja społeczno- zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej o: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”