Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Zespół Mieszkań Chronionych

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Zespół Mieszkań Chronionych

Menu dla: Zespół Mieszkań Chronionych


ZABRANIA SIĘ ODWIEDZIN  
- W ZESPOLE MIESZKAŃ CHRONIONYCH

MIESZCZĄCYM SIĘ W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY ULICY GRZYBOWEJ 211.

 

ul. Grzybowa 211
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 285 27 25

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, która zastępuje pobyt w placówce całodobowej oraz zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Zespół Mieszkań Chronionych składa się z 11 mieszkań, w których znajdują się 54 miejsca. 
Zgodnie z art. 53 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie mieszkania chronionego można przyznać ze względu na:

 • trudną sytuację życiową,
 • wiek,
 • niepełnosprawność lub chorobę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców MOPS prowadzi portiernię, która funkcjonuje zgodnie z Instrukcją Ochrony Obiektu ponadto budynek wyposażony jest w system monitoringu.

ZMCh stanowi oparcie dla osób powyżej 18 roku życia oraz dla nieletnich pozostających pod opieką osób pełnoletnich.

Czas pobytu w mieszkaniu chronionym poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami nie powinien przekroczyć 6-ciu miesięcy.

Zadaniami realizowanymi w Zespole Mieszkań Chronionych są:

 • udzielanie schronienia;
 • izolacja ofiar od sprawców przemocy;
 • pomoc w postaci pracy socjalnej oraz zapewnienie opieki klientom wymagającym pomocy innych osób w codziennym życiu;
 • aktywizacja i usamodzielnianie mieszkańców;
 • animacja środowiskowa.

Podstawą przyjęcia do ZMCh jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, która jest wydawana na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o mieszkanie;
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o skierowanie;
 • w przypadku osób spoza Tarnowskich Gór na podstawie skierowania z gminy właściwej oraz deklaracji ponoszenia odpłatności za tą osobę.

Szczegółowe zasady przyjmowania do mieszkań chronionych oraz praw i obowiązków zawiera Regulamin Zespołu Mieszkań ChronionychPobyt w ZMCh jest odpłatny. Koszty odpłatności naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXX/344/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

W placówce funkcjonuje MIESZKANIE INTERWENCYJNE, gdzie do 3 miesięcy maksymalnie przebywać może 6 osób. Do mieszkania interwencyjnego mogą zostać przyjęte osoby, które na skutek nagłego zdarzenia zostały pozbawione schronienia, przy czym samotni mężczyźni
w pierwszej kolejności kierowani są do Schroniska dla Bezdomnych.

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia.

Do korzystania z ZMCH uprawnione są:

 • osoby nie mogące pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania, bądź takie, których pozostanie tam będzie prowadziło do powstawania lub utrwalania patologii społecznych,
  a także osoby bezdomne,
 • osoby bezdomne z uwagi na trudną sytuację osobistą przy jednoczesnym występowaniu wielu dysfunkcji wskazujących na konieczność kompleksowego wsparcia,
 • kobiety z dziećmi będące ofiarami przemocy w rodzinie.