Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - ZMIANA ORGANIZACJI PRACY MOPS

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY MOPS

 

 

 

KOMUNIKAT!

Organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogranicza dostęp dla Klientów. W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że od dnia 13.10.2020r. do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przepraszamy, zapraszamy do kontaktu: ELEKTRONICZNEGO: •	email: org@mopstg.pl •	epuap: /skrytka/mopstg/ •	portal emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl	TELEFONICZNEGO: Pracownicy socjalni: 32 285-78-39, 32 380-01-23; Praca socjalna i interwencja: 32 285-59-70; Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze: 32 476-85-32; Fundusz Alimentacyjny: 32 476-85-35; Dodatki Mieszkaniowe: 32 384-72-56; Usługi Opiekuńcze: 32 768-97-11; Przeciwdziałanie Przemocy: 32 285-59-70; Asystenci Rodziny: 32 384-13-74; Karta Dużej Rodziny: 32 476-85-00; 	POPRZEZ OPERATORA POCZTOWEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry. DECYZJE ADMINISTRACYJNE będą wysyłane pocztą. Przesyłki / dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawiać w URNIE, znajdującej się w siedzibie MOPS przy ulicy Janasa 9 / wejście od strony Kasy. W przypadku konieczności złożenia wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych lub z funduszu alimentacyjnego, bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 /wejście od strony KASY/ w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00. Kontakt osobisty z pozostałymi pracownikami MOPS możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

 

 

KOMUNIKAT!

Od dnia 08.06.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wznawia bezpośrednią obsługę Klientów.

 

Obsługa Klientów odbywać się będzie w następujących lokalizacjach:

·       ul. Janasa 9     

(wejście od strony kasy, pok. nr 5)

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

·       ul. Piastowska 8

Pomoc Środowiskowa /Pracownicy Socjalni/

Dodatki Mieszkaniowe

·       ul. Bytomska 15

(wejście od podwórka)

Praca Socjalna i Interwencja

Usługi Opiekuńcze

Przeciwdziałanie Przemocy

 

KASA czynna w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 14:00.

Wypłaty w KASIE następują po okazaniu decyzji administracyjnej. 

 

Bezpośrednia obsługa Klienta prowadzona będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, tj.:

 • Klienci przychodzący do wymienionych punktów obsługi MOPS zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji udostępnionym przy stanowisku obsługi; 
 • obowiązuje zasada oczekiwania w kolejce w odstępie minimum 2 metrów; 
 • pracownicy podczas obsługi klientów, w sytuacji braku  bariery ochronnej zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych lub przyłbic ochronnych, z zachowaniem minimum 1,5m odległości; 
 • przy każdym stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba; 
 • uprasza się, aby  wizyty w MOPS poprzedzone były telefonicznym uzgodnieniem terminu i miejsca, bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną MOPS:

 

Pracownicy socjalni

Praca Socjalna i Interwencja

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

Dodatki Mieszkaniowe

Usługi Opiekuńcze

Przeciwdziałanie Przemocy

Asystenci Rodziny

Karta Dużej Rodziny

32 285 78 39, 380 01 23

32 285 59 70

32 476 85 32

32 476 85 35

32 384 72 56

32 768 97 11

32 285 59 70

32 384 13 74

32 476 85 00

 

 Jednocześnie informujemy, iż obsługa korespondencji w dalszym ciągu jest możliwa za pomocą:

 • urny znajdującej się w budynku przy ul. Janasa 9
 • poczty elektronicznej: org@mopstg.pl
 • Portalu Zaufania Publicznego e-PUAP: /skrytka/mopstg/
 • Portalu emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl
 • poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry

 

 

 

 

Informacja ws. dalszej organizcji pracy MOPS

25.05.2020r.

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal prowadzi niezbędną, bezpośrednią obsługę klientów, wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania.

Kontakt telefoniczny:

Pracownicy socjalni

Interwencja i Praca Socjalna

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

Dodatki Mieszkaniowe

Usługi Opiekuńcze

Przeciwdziałanie Przemocy

Asystenci Rodziny

Karta Dużej Rodziny

32 285 78 39, 380 01 23

32 285 59 70

32 476 85 32

32 476 85 35

32 384 72 56

32 768 97 11

32 285 59 70

32 384 13 74

32 476 85 00

 

Zachęcamy do elektronicznej formy komunikacji z MOPS za pośrednictwem:

 

lub przesyłanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9
42-612 Tarnowskie Góry

 

Przesyłki / dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawiać w URNIE, znajdującej się w siedzibie MOPS przy ulicy Janasa 9 / wejście od strony KASY.

KASA czynna w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 14:00.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe dla obu stron warunki podczas spotkań bezpośrednich.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników MOPS, przygotowano stanowisko do obsługi bezpośredniej w siedzibach przy ul. Bytomskiej 15, ul. Piastowskiej 8, oraz ul. Janasa 9.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zrozumienie. Wprowadzone ograniczenia mają na celu zapewnienie w stanie epidemii bezpieczeństwa państwa  oraz naszych pracowników. Prosimy jednak aby w każdej trudnej sprawie, wymagającej działań interwencyjnych kontaktować się z pracownikami MOPS w wyżej wskazany sposób.
Prosimy również o kontakt osoby, które są świadkami niepokojących sytuacji.

 

 

Komunikat

Informujmy, iż w związku z pandemią koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zawiesza z dniem 1 kwietnia realizację usługi asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

 

 

 

         
          ZMIANY W OBSŁUDZE KASOWEJ

            KLIENTÓW MOPS

 

 KASA MOPS PRZY ul. JANASA 9

KASA czynna w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 14:00.

Wypłaty w KASIE następują po okazaniu decyzji administracyjnej. 

 

WYDŁUŻA SIĘ GODZINY OTWARCIA KASY od 10:00 do 14:00

  

Wypłaty w KASIE następują po okazaniu decyzji administracyjnej. 

 

 

KONTA RODZINNE

NIE PODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

Informujemy że KONTA BANKOWE można założyć w każdej placówce bankowej, a także za pośrednictwem internetu.  

W  związku ze zmianą  ustawy  z  dnia  29  sierpnia 1997r.  -  Prawo bankowe (Dz.U.
z 2017r. poz. 1876 z późniejszymi zmianami) od 20 sierpnia 2016 roku beneficjenci tutejszego Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji (w tym opłat za używanie karty w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj.:

- świadczenia rodzinne

- świadczenia wychowawcze

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenia z pomocy społecznej

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania jednocześnie z różnych form pomocy, w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.

W celu wydania zaświadczenia prosimy o kontakt telefoniczny: 32 476 85 32

 

         
      SPOSÓB DOSTARCZANIA

       DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

 

Wszystkie decyzje administracyjne w sprawie:

 • świadczeń z pomocy społecznej,

 • świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

 • funduszu alimentacyjnego,

 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych

wysyłane będą poprzez operatora pocztowego.

Listonosze będą zostawiać w skrzynkach pocztowych awiza informujące
o konieczności odbioru przesyłki/listu w placówce pocztowej. Na awizie będzie widniał adres placówki pocztowej oraz godziny urzędowania i data upływu terminu odbioru.

 

         
   INFORMACJE DLA OSÓB

KORZYSTAJĄCYCH

Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej obowiązuje uproszczona procedura:

 • Wizyty pracowników socjalnych w terenie ogranicza się do niezbędnego minimum;

 • Wszelkie sprawy w miarę możliwości załatwiane są i procedowane w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne;

 • Zachęca się klientów do kontaktu pod następującymi numerami telefonów:

tel. 32 285 78 39 

tel. 32 380 01 23

dotyczy

mieszkańców dzielnic:

Śródmieście-Centrum, Osada Jana,

Bobrowniki, Lasowice, Repty

od dn. 30.03.2020r. :

Strzybnica, Rybna, Opatowice,

Pniowiec

tel. 32 384 13 74

dotyczy

mieszkańców dzielnicy:

Stare Tarnowice, 
tel. 32 285 27 25

dotyczy

mieszkańców dzielnicy:

Sowice
tel. 32 390 40 32

dotyczy

mieszkańców dzielnicy:

do dn. 27.03.2020r.:

Strzybnica, Rybna, Opatowice,

Pniowiec

 • Kontakt osobisty z pracownikiem socjalnym, możliwy jest po uprzednim ustaleniu terminu oraz miejsca spotkania.

 • Wnioski o pomoc można składać w sposób elektroniczny, telefoniczny, poprzez operatora pocztowego lub w formie papierowej - pozostawić w URNIE w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 /wejście do budynku od strony KASY/;

 • Decyzje administracyjne wysyłane są pocztą na adres domowy;

 • Realizacja świadczeń odbywa się w terminach ustalonych na decyzji;

 • Warunkiem odbioru gotówki w KASIE MOPS jest posiadanie przy sobie decyzji oraz dokumentu tożsamości;

 • Z uwagi na konieczność ograniczenia wypłat gotówkowych zaleca się korzystanie z możliwości zakładania kont rodzinnych niepodlegających egzekucji.

 

 

 

 

      ZESPÓŁ MIESZKAŃ CHRONIONYCH

     I  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH

 

Zakaz

 • W ZESPOLE MIESZKAŃ CHRONIONYCH mieszczącym się w Tarnowskich Górach przy ulicy Grzybowej 211 wprowadza się ZAKAZ ODWIEDZIN.

 • OGRANICZA SIĘ aktywność mieszkańców ZESPOŁU MIESZKAŃ CHRONIONYCH oraz SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH poza terenem placówek WYŁĄCZNIE DO SYTUACJI TEGO WYMAGAJĄCYCH.

 

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE

I ENERGETYCZNE

 INFORMACJE O ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY

 

 • wszystkie druki niezbędne przy ubieganiu się o przyznanie dodatku mieszkaniowego bądź energetycznego dostępne są na stronie internetowej https://mopstg.pl/p,78,dokumenty-do-pobrania
  oraz
  w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9, wejście od strony KASY;

 • wypełnione dokumenty należy wysłać pocztą na adres: 
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry
  lub
  wrzucić do URNY znajdującej się w siedzibie MOPS, przy ul. Janasa 9, wejście od strony KASY;

 •  decyzje administracyjne będą wysyłane pocztą na adres domowy wnioskodawcy.

 W razie jakichkolwiek niejasności i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu 32 384 72 56 - pracownicy działu odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

 

 

         
    PRZYJMOWANIE

    SKARG I WNIOSKÓW
 

 

Z dniem 16 marca 2020r. zawieszone zostaje przyjmowanie osobiste

Stron w sprawie skarg i wniosków.

 

    

 

 

WSTECZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banery/Logo