Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w czasie trwania pandemii:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogranicza dostęp dla Klientów. W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że od dnia 13.10.2020r. do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Przepraszamy, zapraszamy do kontaktu:  ELEKTRONICZNEGO: •	email: org@mopstg.pl •	epuap: /skrytka/mopstg/ •	portal emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl	TELEFONICZNEGO: Pracownicy socjalni: 32 285-78-39, 32 380-01-23; Praca socjalna i interwencja: 32 285-59-70; Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze: 32 476-85-32; Fundusz Alimentacyjny: 32 476-85-35; Dodatki Mieszkaniowe: 32 384-72-56; Usługi Opiekuńcze: 32 768-97-11; Przeciwdziałanie Przemocy: 32 285-59-70; Asystenci Rodziny: 32 384-13-74; Karta Dużej Rodziny: 32 476-85-00; 	POPRZEZ OPERATORA POCZTOWEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry. DECYZJE ADMINISTRACYJNE będą wysyłane pocztą. Przesyłki / dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawiać w URNIE, znajdującej się w siedzibie MOPS przy ulicy Janasa 9 / wejście od strony Kasy. W przypadku konieczności złożenia wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych lub z funduszu alimentacyjnego, bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie w siedzibie MOPS  przy ul. Janasa 9 /wejście od strony KASY/ w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.  Kontakt osobisty z pozostałymi pracownikami MOPS możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

 

 

Obsługa bezpośrednia Klientów odbywa się w następujących lokalizacjach:

·       ul. Janasa 9     

(wejście od strony kasy, pok. nr 5)

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

·       ul. Piastowska 8

Pomoc Środowiskowa /Pracownicy Socjalni/

Dodatki Mieszkaniowe

·       ul. Bytomska 15

(wejście od podwórka)

Praca Socjalna i Interwencja

Usługi Opiekuńcze

Przeciwdziałanie Przemocy

 

KASA czynna w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 14:00.

Wypłaty w KASIE następują po okazaniu decyzji administracyjnej. 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9

NIP: 645 20 04 442 

REGON:  003453972

org@mopstg.pl

tel. 32 476 85 00

 

Dane tylko do Faktur VAT:

Gmina Tarnowskie Góry

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9

NIP:  645-25-38-184

 

Informacja INFORMACJA 13.12.2019r.

Od 01.01.2020r. Santander Bank Polska S.A.  otwiera i będzie prowadził dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach następujące rachunki bankowe w PLN: 

  • PL 33 1090 1825 0000 0001 4380 2482

rachunek podstawowy WYDATKI

  • PL 06 1090 1825 0000 0001 4380 2483

rachunek o charakterze pomocniczym ZALICZKA ALIMENTACYJNA

  • PL 37 1090 1825 0000 0001 4380 2507

rachunek o charakterze pomocniczym DOCHODY

  

 

 

Dyrektor MOPS

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 00
 

Zastępca Dyrektora

ul. Bytomska 15

tel. 32 285 59 70

 

Główny Księgowy

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 00

 

Dział Finansowo Księgowy

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 00

 

Dział Pomocy Środowiskowej
Punkty Terenowe

ul. Piastowska 8,            tel. 32 285 78 39

ul. Wyszyńskiego 135,  tel. 32 384 13 74

ul. Grzybowa 211,         tel. 32 285 27 25

ul. Strzybnicka 3,           tel. 32 390 40 32

 

Zespół ds. Pracy Socjalnej

ul. Bytomska 15,           tel. 32 285 59 70 

 

Zespół Asystentów Rodziny

ul. Wyszyńskiego 135

tel. 32 384 13 74

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych (500+)

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 31, 32 476 85 42

Obsługa klienta:

tel. 32 476 85 41

 

Dodatek osłonowy

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 32

 

Samodzielna Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 35

  

Dział Dodatków Mieszkaniowych

ul. Piastowska 8

tel. 32 384 72 56

 

Zespół ds. Organizacji i Kadr

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 03

 

Zespół ds. Informatyzacji

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 11

 

Zespół ds. Obsługi Administracyjnej

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 04

 

Zespół ds. Usług

ul. Bytomska 15

tel. 32 768 97 11

 

Zespół ds. Analiz i Programów

ul. Piastowska 8

tel. 32 284 48 59

 

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Bytomska 15

tel. 32 285 34 77

 

Schronisko dla Bezdomnych

ul. Sienkiewicza 48

tel. 32 285 26 81

 

Zespół Mieszkań Chronionych

ul. Grzybowa 211

tel. 32 285 27 25

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Bytomska 15

tel. 32 285 59 70

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE I TERAPEUTYCZNE

 

Zespół Realizacji Świadczeń
(z pomocy społecznej)

ul. Janasa 9

tel. 32 476 85 13

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Zuzanna Gorzkowska

ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

email: iod@mopstg.pl,

tel. 32 476 85 00

 

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

tel. 32 476 85 00

 

Administratorem Danych Osobowych dotyczących Karty Dużej Rodziny jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,

tel. 32 393 36 00

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 18.208.132.74 | ec2-18-208-132-74.compute-1.amazonaws.com | 18.208.132.74

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.