Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Organizacja MOPS

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Organizacja MOPS

Menu dla: Organizacja MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną na mocy Uchwały Nr XIII/66/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 1990r. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa na podstawie Statutu przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/436/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. 
Organizację, strukturę i zasady działania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny. 
Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.


Struktura organizacyjna MOPS

W celu skutecznej realizacji zadań ośrodek funkcjonuje, jako system organizacyjny, którego istotnymi elementami są zasoby ludzkie (pracownicy, ich kwalifikacje, postawy i umiejętności).

Relacje formalne organizacji ośrodka zostały określone w formie regulaminu organizacyjnego, który normuje zakres funkcjonowania struktur wewnętrznych ośrodka, wraz z kompetencjami w sprawie wykonywania określonych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne oraz hierarchię zarządzania, wyrażoną schematem struktury organizacyjnej ośrodka.

Ośrodek reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który sprawuje funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników. Dyrektor posiada upoważnienie do rozstrzygania w imieniu Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych.

 

Placówki wsparcia:

 • Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych ul. Bytomska 15
 • Schronisko dla Bezdomnych ul. Sienkiewicza 48
 • Zespół Mieszkań Chronionych ul. Grzybowa 211
 • Centrum Aktywności Seniorów (Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci, Klub Seniora) ul. Janasa 11


Dział pomocy środowiskowej – placówki terenowe:

 • ul. Sienkiewicza 8
 • ul. Grzybowa 211
 • ul. Sienkiewicza 8


Inne komórki organizacyjne:

 • Dział Finansowo Księgowy ul. Janasa 9
  Sekcja Księgowości
  Sekcja Należności
  Stanowisko ds. Płac

 • Dział Pomocy Środowiskowej
  Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu ul. Sienkiewicza 8
  Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją ul. Sienkiewicza 8
  Zespół Realizacji Świadczeń ul. Janasa 9

 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych ul. Janasa 9

 • Samodzielna Sekcja Funduszu Alimentacyjnego ul. Janasa 9

 • Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Wyszyńskiego 135

 • Zespół ds. Organizacji i Kadr ul. Janasa 9

 • Zespół ds. Obsługi Administracyjnej ul. Janasa 9

 • Zespół ds. Informatyzacji ul. Janasa 9

 • Dział Usług, Analiz i Programów ul. Sienkiewicza 8
  Zespół ds. Usług
  Zespół ds. Analiz i Programów

 • Dział Pracy Socjalnej i Asysty Rodzin ul. Sienkiewicza 8
  Zespół ds. Pracy Socjalnej
  Zespół Asystentów Rodziny
  Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Osoby zarządzające:

Dyrektor - Urszula Krasińska