Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu osłonowego pn.:

„Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022”

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane przyznaniem pomocy na rok 2022 w ramach Programu osłonowego pn.”Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022” mogą złożyć  wniosek w terminie do  27 grudnia 2021 r.

  • osobiście w placówce MOPS przy ul. Piastowska 8/5, lub w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 (wejście od strony kasy), w godzinach od 8.00 do 15.00 (urna);
  • poprzez operatora pocztowego na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janasa 9 Tarnowskie Góry 42 – 612;
  • drogą mailową: sekretariat@mopstg.pl;

Szczegółowych informacji  na temat możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu udzielają pracownicy Zespołu ds. Analiz i Programów pod numerem telefonu 32 284 48 59, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub w biurze Zespołu, przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5.

 

W dniu 19 czerwca 2018 r. Rada Miejska zatwierdziła program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022. Program ma na celu  ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dowozu do ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej, a także udzielanie wsparcia psychologicznego adresatom programu oraz umożliwienie im udziału w spotkaniach grupy samopomocowej członkom  rodzin osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji  na temat możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu udzielają pracownicy Zespołu ds. Analiz i Programów pod numerem telefonu 32 284 48 59, w godzinach od 8.00 do 15.00, lub w biurze  Zespołu, przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5.

Uchwała Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022