Fundusz Solidarnościowy Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2021

Flaga Polski i Godło Polski

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania programu:

 • 571 455,00 zł

Całkowita wartość:

 • 571 455,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat - Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wartość dofinansowania programu: 571 455,00 zł Całkowita wartość: 571 455,00 zł

  Plakat - Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wartość dofinansowania programu: 571 455,00 zł Całkowita wartość: 571 455,00 zł